Onderzoeken

Onze onderzoeken zijn openbaar. Hieronder vindt u de meest recente onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

De meest recente jaarplannen en jaarplannen van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp vindt u bij de jaarplannen en jaarverslagen.

Publicaties van voor de start van de gezamenlijke Rekenkamercommissie zijn te vinden via  Archief Rekenkamer Leiden of Archief Rekenkamer Leiderdorp.