Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamer het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies voert jaarlijks een onderzoek uit waar Rekenkamers en Rekenkamercommissies aan mee kunnen doen. Het zogenaamde DoeMee onderzoek. In 2024 gaat dit Doe Mee onderzoek over toezicht en handhaving energiebesparingsplicht. Deze plicht geldt al sinds 1993 en houdt in dat bedrijven en instellingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Gemeenten en provincies moeten controleren of bedrijven dit doen. Sinds het ontstaan van de omgevingsdiensten doen deze dat vaak in opdracht van gemeenten en provincies.

Welke afspraken heeft de gemeente met de omgevingsdienst gemaakt over de invulling van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht? En hoe rapporteren de omgevingsdiensten over de uitvoering van de afspraken aan de gemeente? En hoe rapporteert het college aan de gemeenteraad?

Hoofdvraag

De centrale vraag die in het DoeMee onderzoek beantwoord dient te worden, luidt:

  • Welke inspanningen plegen gemeenten en provincies bij het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing en wat zijn daarvan de resultaten?

Onderzoeksbureau

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies door het onderzoeksbureau Ecorys.

Behandeling

  • De Rekenkamer heeft op 12 januari 2024 de gemeenteraden ge├»nformeerd over de start van dit onderzoek.

Opvolging

  • Het onderzoek loopt.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Op 12 januari 2024 heeft de Rekenkamer de start van dit onderzoek aangekondigd.

Documenten