Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid

De Rekenkamer Leiden & Leiderdorp vindt goede digitale dienstverlening belangrijk. Zij werkt daarom continu aan de digitale dienstverlening om te zorgen dat iedereen de website kan (blijven) gebruiken. Deze website is nog in ontwikkeling, de toegankelijkheid wordt continu verbeterd. Het toegankelijkheidslabel wordt te zijnertijd hieronder weergegeven. De komende tijd werken wij toe naar het label A - Voldoet volledig.