Afhandelingen verkeersmeldingen Leiderdorp

  • Item afgerond in voorbereiding
  • Item afgerond in uitvoering
  • Item afgerond hoor- & wederhoor
  • Item afgerond besluitvorming raad
  • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Op 5 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de Rekenkamer verzocht te onderzoeken of de gemeente meldingen rondom verkeersveiligheid op een juiste manier classificeert en verwerkt. Aanleiding was de discussie in de gemeenteraad over het noodlottige ongeval dat in maart 2023 plaatsvond op de kruising Touwbaan met de Rietschans. We willen benadrukken dat het onderzoek zich richt op het proces van meldingen rondom verkeersveiligheid binnen Leiderdorp in het algemeen.

Hoofdvraag

In dit onderzoek zijn we op basis van de motie van de gemeenteraad gestart met de volgende hoofdvraag:

  • Hoe en binnen welk tijdsbestek worden binnengekomen meldingen verkeersveiligheid bij de gemeente Leiderdorp afgehandeld voor wat betreft de acties en de terugkoppeling naar de melder? En is deze afhandeling in lijn met de geldende procedures?

Voor de geformuleerde deelvragen in dit onderzoek verwijzen we naar de rapportage van onderzoeksbureau Hiemstra & De Vries. 

Onderzoeksbureau

Behandeling

  • Op 18 september 2023 heeft de Rekenkamercommissie een persbericht gestuurd over de start van dit onderzoek.
  • Op 13 maart 2023 heeft de Rekenkamer de rekenkamerbrief, het feitenrapport en het persbericht verstuurd over de afronding van dit onderzoek.
  • Op 25 maart 2024 presenteerde de Rekenkamer het onderzoek tijdens het Politiek Forum van de gemeenteraad van Leiderdorp. Tijdens dezelfde vergadering vond de inhoudelijke behandeling plaats.
  • Op 8 april heeft de raad het raadsvoorstel aangenomen.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Documenten