Afhandelingen verkeersmeldingen Leiderdorp

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau Hiemstra en De Vries voert het onderzoek uit onder begeleiding van Hans van EgdomMarije van den Berg  en Beatrice Snel van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

  • Op 18 september 2023 heeft de Rekenkamercommissie een persbericht gestuurd over de start van dit onderzoek.

Documenten

20230918_Persbericht_start_onderzoek.pdf (163 KB)

18 september 2023