Schuldhulpverlening

 • in voorbereiding
 • in uitvoering
 • hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

In het onderzoek kijkt de Rekenkamercommissie naar het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening. We onderzoeken de doeltreffendheid en toekomstbestendigheid. En we kijken ook naar de rol van de gemeenteraad.

Hoofdvraag

Centraal staan de volgende onderzoeksvragen:

 1. Wat is het beleid voor schuldhulpverlening en welke beleidsdoelen zijn geformuleerd?
 2. Welke instrumenten worden ingezet, hoe is de uitvoeringspraktijk ingericht en faciliteert de uitvoeringspraktijk een integrale aanpak en maatwerk?
 3. Hoe is de monitoring van beleidsdoelen ingericht en worden met de uitvoering van het beleid de gewenste resultaten bereikt?
 4. In hoeverre zijn de gemeenten voorbereid op de verwachte extra toestroom van mensen met schulden door de coronacrisis, de energiecrisis en de hoge inflatie?
 5. Is de gemeenteraad voldoende in positie om kaders te stellen en te kunnen controleren?

Na de verkennende fase van het onderzoek zullen de onderzoeksvragen verder aangescherpt en vastgesteld worden.

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Miranda Domenie van Domenie Doelgericht onderzoek, in samenwerking met Avelien Haan van Haan Onderzoek en Advies. Het ondrezoek wordt begeleid door twee leden van de Rekenkamercommissie.

Behandeling

 • De gemeenteraden zijn op 28 februari 2023 ge├»nformeerd over het onderzoek.
 • Op 20 maart 2023 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp.

Opvolging

 • Op 13 april 2023  gaat de Rekenkamercommissie een toelichting geven aan de gemeenteraad van Leiden bij de commissie W&M.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Op 28 februari 2023 is de start van dit onderzoek aangekondigd.

Documenten