Overschrijding van grote projecten in Leiden

 • in voorbereiding
 • in uitvoering
 • hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie is in mei 2022 gestart met een onderzoek naar kostenoverschrijding van grote projecten in Leiden.

Hoofdvragen

 1. Is er sprake geweest van financiële tekorten bij grote projecten en wat waren de belangrijkste oorzaken van het wel of niet voorkomen van dergelijke tekorten?

 2. Zijn er leereffecten uit het rapport ‘Leiden stad van ambities’ (2009) vast te stellen?

 3. In hoeverre is de gemeenteraad van Leiden in staat gesteld om te sturen en te controleren op de uitvoering van grote projecten en in hoeverre heeft de gemeenteraad die rol ook gepakt?

Onderzoeksbureau

Bureau Partners + Pröpper voert dit onderzoek uit. Hans van Egdom en Rudi Turksema begeleiden het onderzoek vanuit de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

 • Op 2 juni 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven tijdens de commissie Werk & Middelen van Leiden.
 • De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek gepresenteerd aan de commissie W&M op 29 augustus 2023.
 • Het onderzoek is inhoudelijk besproken tijdens de commissie W&M van 21 september 2023.

Opvolging

 • Het rapport wordt besproken tijdens de gemeenteraad van 12 oktober 2023.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Op 17 mei 2022 is de start van dit onderzoek aangekondigd.

Op 10 mei is de bestuurlijke reactie ontvangen van het college van Leiden.

Op 12 mei 2023 is de rekenkamerbrief, het feitenrapport en het persbericht verstuurd over dit onderzoek.

Documenten

Aankondigingsbrief (195 KB)

17 mei 2022

Presentatie (238 KB)

02 juni 2022

Feitenrapport.pdf (1 MB)

12 mei 2023

Rekenkamerbrief.pdf (526 KB)

12 mei 2023

bestuurlijke_reactie_Leiden.pdf (352 KB)

10 mei 2023