(On)duidelijke taal

  • Item afgerond in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamer het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Duidelijke communicatie naar inwoners is cruciaal. Een communicatie-uiting heeft invloed op hoe inwoners hun gemeente ervaren. Duidelijke communicatie zorgt ervoor dat een inwoner een boodschap beter en sneller begrijpt, en tevreden is. Daarnaast draagt duidelijkheid en begrijpelijkheid bij aan het vertrouwen in de overheid. Onbegrijpelijke informatie van de overheid kan daarentegen leiden tot misverstanden, fouten of andere problemen voor inwoners. Ook beïnvloedt dat de toegang tot regelingen en ondersteuning, en heeft het daarmee dus impact op iemands leven.

De gemeente Leiden en Leiderdorp maken zich met handreikingen en digitale tools hard voor heldere taal. Ondanks deze goede bedoelingen begrijpen inwoners in de praktijk uitingen van de gemeenten toch vaak niet. 

Waar, hoe en waarom ontstaat deze onduidelijkheid? De Rekenkamer Leiden en Leiderdorp vraagt zich af wat er voorafgaat aan een communicatie-uiting die bij inwoners terechtkomt. Welke dynamieken, beslissingen en afwegingen spelen een rol bij de totstandkoming van een uiting die bij een inwoner terecht komt? Waarbij we weten: interne communicatie en samenwerking binnen de gemeenten, en met het netwerk, is een belangrijk onderdeel van die keten, en heeft invloed op de mate van duidelijkheid van een uiting. De Rekenkamer vraagt zich af: is er een heldere, gedeelde visie op duidelijkheid? Maar ook: Hoe kwam een uiting tot stand? Wat is er in dat proces gebeurd? Wie maakte welke keuzes en met welke redenen? Om dat te achterhalen, moeten we de organisaties in. Daarom gaan we aan de hand van casussen, het ‘kruimelspoor’ volgen dat terug de organisaties in leidt. Oftewel: we nemen samen met betrokkenen de omgekeerde route en pluizen uit wat er precies gebeurt in elke stap van het proces.

Hoofdvragen

De onderzoeksvragen van het onderzoek zijn: Waar, hoe en waarom ontstaat (on)duidelijkheid in communicatie-uitingen? En waar liggen kansen om het anders te doen?

Onderzoeksbureau

Susan de Vries en Gijs Rempt van theRevolution voeren het onderzoek uit. Beatrice Snel en Marije van den Berg, beide lid van de Rekenkamer, begeleiden het onderzoek.

Behandeling

  • De gemeenteraden zijn op 23 mei 2024 geïnformeerd over het onderzoek.

Opvolging

Het onderzoek loopt.

Onze nieuwsberichten over dit dossier