Verbonden partijen

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • Item afgerond besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Op 4 december 2020 is gestart met een onderzoek naar verbonden partijen voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Voor Leiden betreft het deels een doorwerkingsonderzoek. 

Uitkomsten onderzoek

De basis is op orde. Maar als de informatie relevanter is voor de raadsleden, maakt dat hun positie beter.

Uit het onderzoek bleek dat beide gemeenteraden voldoende informatie krijgen om goed invloed te hebben op de samenwerkingen. Wat kan er nog beter? Dat is vooral: de informatie geschikt maken voor gemeenteraadsleden. Daar is niet per se méér informatie voor nodig, maar wel bétere informatie op een relevanter moment. En de gemeenteraden moeten ook gaan kiezen aan welke samenwerkingen zij de meeste aandacht geven. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsorganisaties met veel impact op het leven van inwoners en/of met grote financiële of uitvoeringsrisico’s.

De invloed van raadsleden in de regionale samenwerking groeit ook wanneer raadsleden van verschillende gemeenten de krachten bundelen. Dit kan door afstemming en uitwisseling, maar bijvoorbeeld ook als raadsleden zich organiseren in een regionaal netwerk of platform. In de rekenkamerbrief staan aanbevelingen voor de gemeenteraden en colleges van Leiden en Leiderdorp.

Hoofdvraag

 • Hoe zijn de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Binding met verbonden partijen' uit 2017 opgevolgd door de gemeente Leiden en tot welke maatregelen, veranderingen en effecten hebben de aanbevelingen geleid?
 • Hoe is de relatie van Leiderdorp met verbonden partijen gelet op de onderwerpen waarover de Rekerkamercommissie aanbevelingen aan de gemeente Leiden heeft gegeven en gelet op de toekomst?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Proof adviseurs en begeleid door Marije van den Berg en Maurice Dister van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

Leiden

 • Op 11 februari 2021 hebben wij de onderzoeksaanpak toegelicht in de gemeenteraad van Leiden.
 • Op 16 december 2020 was de behandeling van het rapport in de raadcommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.
 • Op 21 december 2020 was de behandeling in de gemeenteraad Leiden.

Leiderdorp

 • Op 16 februari 2021 is de onderzoeksaanpak toegelicht in de gemeenteraad van Leiderdorp.
 • Op 13 december 2021 was de behandeling van het rapport gepland in Politiek Forum.
 • Op 20 december 2021 was de behandeling in de gemeenteraad Leiden.

Documenten