Toegang tot jeugdzorg

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • Item afgerond besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende routes naar jeugdhulp, de ervaringen van verwijzers en de mogelijkheden van de gemeenteraad om hierop te kunnen sturen. Verwijzers zijn mensen en wettelijke instanties die een hulpvraag signaleren en bijdragen aan het inschakelen van jeugdhulp.

Uit het onderzoek blijkt dat de huisarts in Leiden en Leiderdorp de belangrijkste rol speelt bij de toegang tot de jeugdhulp. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) zijn daarna de belangrijkste verwijzer naar de jeugdhulp. Het aantal verwijzingen door deze teams is in de afgelopen jaren sterk gestegen.

Verwijzers geven in dit onderzoek aan dat het gebrek aan passend aanbod het grootste probleem is. Het ontbreken van contracten met de juiste zorgaanbieders of het niet beschikbaar zijn van passende zorg, zijn hier de oorzaken van. Wachtlijsten kunnen hier het gevolg van zijn.

Met betrekking tot de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen blijkt dat dit lastig is omdat er sprake is van ruime kaders en de raad vaak niet de juiste informatie op het juiste moment krijgt. Daarnaast concludeert de Rekenkamer dat de financiële begrotingen niet gebaseerd zijn op goede prognoses wat kan leiden tot ongewenste tekorten.

Hoofdvraag

Welke aandachtspunten er zijn voor de gemeenteraad in de toegang tot de jeugdhulp?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Beatrice Snel en Cathelijn Peters van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Hiemstra en De Vries.

Behandeling

Leiden

 • Het onderzoeksplan werd donderdag 8 maart 2018 gepresenteerd in Leiden in de commissie Onderwijs en Samenleving. De resultaten werden op 22 augustus 2018 aangeboden aan de raden.
 • Op 30 augustus 2018 is het onderzoek gepresenteerd in de commissie Onderwijs en Samenleving van de Leidse raad.
 • De inhoudelijke bespreking van het rapport in Leiden vond plaats op 30 oktober 2018.
 • Op 13 november 2018 is het raadsvoorstel met de aanbevelingen in Leiden vastgesteld in de raadsvergadering.

Leiderdorp

 • Op 16 april is afstemming geweest met de raad van Leiderdorp over het plan. De resultaten werden op 22 augustus 2018 aangeboden aan de raden.
 • In Leiderdorp is het onderzoek op 24 september 2018 gepresenteerd tijdens de informatieavond.
 • De inhoudelijke bespreking in Leiderdorp volgde op 12 november 2018. Deze bespreking kunt u terugkijken. Naar aanleiding van de bespreking heeft het college een aanvullende bestuurlijke reactie gestuurd.
 • Op 19 november 2018 is het rapport aan de orde geweest in de raadsvergadering. Ook deze bespreking kunt u terugkijken. Er is geen raadsvoorstel vastgesteld.

Documenten