Beleidsakkoord 2018-2022 Leiden

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar het beleidsakkoord 'Samenwerken in Innoveren' van de gemeente Leiden. Het vorige beleidsakkoord bevatte meerdere soorten afspraken. Sommige waren heel concreet, andere wat algemener. In het onderzoek is gekeken naar wat voor type afspraken goed werkten de afgelopen raadsperiode. Wij hoopten de raad en het college hiermee te helpen om goede afspraken te maken voor de periode 2018-2022.

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Rudi Turksema en Willemijn van Helden van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Hiemstra en De Vries.

Behandeling

  • De onderzoeksopzet is op 11 januari 2018 besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden.
  • Doel van het rapport was om de verschillende raadsfracties te ondersteunen bij het helder formuleren  van de verwachtingen en afspraken voor het beleidsakkoord 2018-2022. Het rapport is daarom niet besproken in de gemeenteraad.

Documenten

Onderzoeksopzet (262 KB)

10 december 2017

Aankondigingsbrief (28 KB)

14 december 2017

Presentatie (184 KB)

18 januari 2018

Aanbiedingsbrief (99 KB)

23 maart 2018

Rapport (344 KB)

23 maart 2018

Bijlage bij rapport: Overzichtskaart (375 KB)

23 maart 2018