Rioleringen: onderhoud en vervangen

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie is in februari 2022 gestart met een onderzoek naar het onderhoud en vervanging van riolering in Leiden en Leiderdorp.

Hoofdvraag

 • Voldoen het beleid van de gemeente met betrekking tot het onderhoud en de vernieuwing van de riolering en de uitvoering van dat beleid aan de daaraan te stellen eisen?
 • Wat zijn de consequenties van een goede uitvoering van het beleid voor de kostenontwikkeling op de kortere termijn en voor de rioolheffing?
 • Wat betekenen ontwikkelingen als klimaatverandering voor de kosten van de riolering op de langere termijn?

Onderzoeksbureau

Bureau Ambient voert dit onderzoek uit. Laurens Beijen en Maurice Dister begeleiden het onderzoek vanuit de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

 • De gemeenteraad is op 16 februari 2022 geïnformeerd over het onderzoek.
 • Op 9 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp.
 • Op 19 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiden.
 • Op 19 oktober 2022 hebben we de bestuurlijke reactie ontvangen van Leiden.
 • Op 20 oktober 2022 hebben we de bestuurlijke reactie ontvangen van Leiderdorp.
 • Op 2 november hebben we de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport gestuurd naar de raden en de colleges.
 • Op 24 november heeft de presentatie van het onderzoek plaatsgevonden in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van gemeente Leiden.
 • Op 29 november heeft de subcommissie het rapport besproken met de auditcommissie van gemeente Leiderdorp.
 • ​​​​​​Op 19 januari 2023 heeft de inhoudelijke bespreking plaatsgevonden in raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van gemeente Leiden.
 • Op 23 januari 2023 vond de presentatie van het onderzoek plaats tijdens het politiek forum in Leiderdorp.
 • Het rapport werd besproken tijdens de gemeenteraad van Leiderdorp op 30 januari 2023.
 • Het onderzoek is op 2 februari 2023 besproken in de gemeenteraad van Leiden.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

We hebben het onderzoek aangekondigd op 10 februari 2022

Op 14 november 2022 hebben we een persbericht verstuurd over het afgeronde onderzoek.

Documenten