Burgerparticipatie in Leiderdorp

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie is in februari 2022 gestart met een onderzoek naar sturing en toezien burgerparticipatie in Leiderdorp.

Hoofdvraag

Hoe bewaakt de raad de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen? En hoe kan dat beter?

Onderzoekscommissie

Vincent van Stipdonk (zelfstandig onderzoeker lokale democratie) en Christine Bleijenberg (associate lector Urban Governance aan de Haagse Hogeschool) voeren dit onderzoek uit. Marije van den Berg, Beatrice Snel en Janneke Jansen begeleiden het onderzoek vanuit de Rekenkamerkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

 • De gemeenteraad is op 23 februari 2022 ge├»nformeerd over het onderzoek met de aankondigingsbrief.
 • Op 9 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp.
 • Op 6 december 2022 hebben we de bestuurlijke reactie ontvangen van Leiderdorp.
 • Op 9 januari hebben we de rekenkamerbrief, het onderzoeksrapport en het dossier gestuurd naar de raad en het college.
 • Het persbericht is op 15 februari verstuurd.
 • Op 20 februari 2023 vond de presentatie van het onderzoek plaats tijdens het politiek forum in Leiderdorp.

Opvolging

 • Het rapport wordt besproken in het najaar tijdens de gemeenteraad van Leiderdorp. De datum is nog niet bekend.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

We hebben het onderzoek aangekondigd op 23 februari 2022.

Op 15 februari 2023 hebben we een persbericht verstuurd over het onderzoek.

Documenten