Woningbouwopgave

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • Item afgerond besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp lijkt haalbaar, maar een integrale discussie over de invulling van de woningbouwopgave is hard nodig, blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. In het rapport gaat de rekenkamer met name in op de rol van de gemeenteraad, omdat de commissie hier enkele risico’s ziet, die het halen van de opgave in de weg kunnen staan.

De samenhang van bouwprojecten wordt onderbelicht

De huidige werkwijze leidt ertoe dat de gemeenteraden bij elk individueel project de discussie voeren over de kwantitatieve woonopgave en de daarbij te stellen kwalitatieve eisen. Omdat het bredere overzicht dan mist, werkt dit stapeling van ambities in de hand. Het bemoeilijkt ook de participatie bij de individuele projecten. Dit alles leidt tot vertragingen en frustraties rondom projecten. De haalbaarheid van de woningbouwopgave komt hierdoor in gevaar.

Woningbouwopgave 2030

In het hele land moeten de komende jaren 1.000.000 woningen gebouwd worden. Leiden en Leiderdorp zijn erg ambitieus in hun bijdrage aan de nationale en provinciale woningbouwopgave. De regionale opgave is fors, met voor Leiden en de vijf omliggende gemeenten een opgave voor het realiseren van rond de 11.000 nieuwe woningen tot 2030, waarvan 8.500 woningen in de stad Leiden. De Rekenkamercommissie heeft voor Leiden en Leiderdorp onderzocht in hoeverre de woningbouwopgaven haalbaar zijn. Daarnaast is gekeken hoe de gemeenteraden de grip op de woningbouwopgaven konden vergroten.

Hoofdvraag

Het onderzoek richtte zich op twee vragen:
1. In hoeverre zijn de woningbouwopgaven van Leiden en Leiderdorp haalbaar?
2. Op welke wijze kunnen de gemeenteraden de grip op de woningbouwopgave bevorderen?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Hans van Egdom en Marije van den Berg van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Hiemstra en De Vries.

Behandeling

 • Het rapport is op 27 september 2019 openbaar gemaakt. Het college van B&W van beide gemeenten is om een bestuurlijke reactie gevraagd. De raadsleden hebben hier voor de inhoudelijke behandeling van het rapport kennis van kunnen nemen. In beide gemeenteraden is een raadsvoorstel vastgesteld waarin de raden hebben vastgelegd welke aanbevelingen ze over willen nemen. Voorafgaand aan deze discussie heeft de Rekenkamercommissie een korte toelichtende presentatie geven.
 • Op 31 oktober 2019 is het onderzoek gepresenteerd in de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden.
 • De inhoudelijke behandeling volgde in de vergadering van 5 november.
 • Het raadsvoorstel werd als hamerstuk vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2019.
 • De presentatie in Leiderdorp was op 6 januari 2020. De inhoudelijke behandeling in het politiek forum van 20 januari. U kunt de inhoudelijke behandeling terugkijken. Het rapport kwam opnieuw aan de orde op 14 april 2020. Ook deze vergadering kunt u terugkijken. Het raadsvoorstel is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2020.
 • Op 13 januari 2020 sprak onze voorzitter in de studio van Sleutelstad over de woonopgave met Leidse raadsleden Josine Heijnen en Sander van Diepen. U kunt het interview terugluisteren op Sleutelstad.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Documenten