Laatste nieuwsberichten

De Rekenkamercommissie constateert dat het rioleringsbeleid van beide gemeenten in hoofdlijnen voldoet aan de eisen voor het in stand houden van de riolering.

14 nov. 2022
Met het vastgestelde vervangingstempo is het aannemelijk dat het gewenste kwaliteits- en risiconiveau op de korte en langere termijn wordt gerealiseerd. Ambient stelt vast dat beide gemeenten toewerken naar risicogestuurd beheer, maar dat dit nog in…

Stand van zaken focusonderzoek overig groen in commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid Leiden

10 sep. 2022
In de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid van 8 september heeft de Rekenkamercommissie de stand van zaken gepresenteerd van het focusonderzoek overig groen.

Nieuw focusonderzoek: overig groen in Leiden

4 jul. 2022
De Rekenkamercommissie heeft in juli 2022 het focusonderzoek gestart naar het overig groen in Leiden.