Duurzaamheid

 • Item afgerond in voorbereiding
 • Item afgerond in uitvoering
 • Item afgerond hoor- & wederhoor
 • Item afgerond besluitvorming raad
 • Item afgerond afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (Rekenkamer) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met het huidige beleid hun doelen op het gebied van duurzaamheid niet halen. Dat blijkt uit de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van beide gemeenten. Leiden en Leiderdorp hebben hoge ambities op dit vlak, maar zijn terughoudend met het stellen en handhaven van kaders. Volgens ons kunnen de gemeenten hiermee nog duurzaamheidswinst realiseren.

Het onderzoek laat zien dat de inspanningen van beide gemeenten wel effect hebben gehad, maar dat dit nog lang niet genoeg is om de doelen te halen. Wij adviseren de gemeenten daarom realistischer doelen te formuleren, meer beleidsinstrumenten in te zetten en meer te doen binnen de eigen verantwoordelijkheid. In de rekenkamerbrieven lichten wij deze aanbevelingen nader toe.

De Rekenkamercommissie heeft eerder al onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid in Leiden. In het archief Rekenkamer Leiden is het onderzoeksrapport 'Rekenen voor duurzaam Leiden' (2015) opgenomen.

Hoofdvraag

Ligt de gemeente op koers bij de door haar geformuleerde doelstellingen voor duurzaamheid?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Rudi Turksema en Laurens Beijen van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft. 

Behandeling

Leiden

 • Voorafgaand aan het onderzoek is de onderzoeksopzet gepresenteerd aan beide raden. De presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid was op 28 november 2019.
 • In Leiden is het rapport aan de raad gepresenteerd op 11 februari 2021. Dit gebeurde in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.
 • De inhoudelijke behandeling vond plaats op 11 maart 2021 in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De discussie werd voortgezet op 1 april 2021. 
 • Op 18 maart 2021 was het raadsvoorstel in de raad van Leiden.

Leiderdorp

 • Voorafgaand aan het onderzoek is de onderzoeksopzet gepresenteerd aan beide raden. De presentatie in Leiderdorp was in de informatieavond van 2 december 2019.
 • De bevindingen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad van Leiderdorp op 4 januari 2021. De presentatie vond plaats tijdens de informatieavond.
 • Op 22 maart 2021 was de inhoudelijke behandeling in het Politiek Forum in Leiderdorp (terugluisteren).
 • Op 29 maart 2021 was het raadsvoorstel in de raad van Leiderdorp (terugluisteren).

Documenten