Digitale veiligheid

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale veiligheid van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Beide gemeenten hebben de digitale dienstverlening belegd bij het Leidse-Regio.NL. Het onderzoek bestaat uit een analyse van het beleid, de organisatie, de uitvoering en de rol van de raad rondom digitale veiligheid. Daarnaast heeft een praktijktest plaatsgevonden.

Hoofdvraag

Hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp in brede zin een goed beeld van de belangrijkste risico’s op het gebied van informatiebeveiliging (opslag, uitwisseling en beveiliging) en in het bijzonder gevoelige informatie zoals (bijzondere) persoonsgegevens?

Onderzoeksbureau

Het onderzoek is onder begeleiding van Maurice Dister en Beatrice Snel van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker en van Naem en Guardian360.

Behandeling

  • Om de uitkomsten van het onderzoek niet te beïnvloeden is er geen aankondigingsbrief verstuurd bij aanvang van het onderzoekstraject.
  • De resultaten werden op 21 maart 2019 aangeboden in de commissie Werk en Middelen van Leiden met uitnodiging van de raad van Leiderdorp.

Documenten

Rekenkamerbrief (438 KB)

24 augustus 2020

Rapport (1 MB)

24 augustus 2020

Presentatie (963 KB)

12 april 2018

Bestuurlijke reactie Leiderdorp (4 MB)

18 april 2019

Bestuurlijke reactie Leiden (426 KB)

24 april 2019

Raadsbesluit Leiden (125 KB)

26 april 2019

Raadsbesluit Leiderdorp (92 KB)

27 mei 2019