Onderzoeken

Onze onderzoeken zijn openbaar. Hieronder vindt u de meest recente onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen.

De oudere jaarplannen en jaarplannen van de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp vindt u in het archief van Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Publicaties van voor de start van de gezamenlijke Rekenkamercommissie zijn te vinden via  Archief Rekenkamer Leiden of Archief Rekenkamer Leiderdorp.