Publicaties

Onze pubicaties zijn openbaar. Hieronder vindt u onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen vanaf de start van de gezamelijke Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp op 1 januari 2018. Publicaties van voor 1 januari 2018 zijn te vinden via  Archief Rekenkamer Leiden en Archief Rekenkamer Leiderdorp.