Hans van Egdom

Hans van Egdom

Voorzitter


Hans van Egdom is 10 maart 2022 herbenoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC). Hij is sinds maart 2018 lid van de RKC.

Als voormalig raadslid in Leiden is hij van mening dat het heel goed is als het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat af en toe een spiegel voorgehouden krijgen over hun functioneren. Daar kan de RKC een belangrijke rol in spelen.

Hans is van huis uit accountant en historicus. Hij werkt op het ministerie van Financiën en houdt zich bezig met internationale fiscale zaken. Hij is specialist ‘transfer pricing’ waarbij de verdeling van de (belastbare) winst van multinationals tussen landen centraal staat.