Maurice Dister

Maurice Dister


Maurice Dister is op 10 maart 2022 herbenoemd als lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdopr (RKC). Maurice is sinds maart 2018 lid van de RKC.

Hij woont sinds zijn studietijd in Leiden. Met zijn kennis van overheidsfinanciën wil Maurice via goed rekenkameronderzoek de gemeenteraden ondersteunen in hun controlerende taak.

Maurice is bestuurskundige en econoom. Hij werkt als plaatsvervangend directeur Begrotingszakenbij het Ministerie van Financiën. Eerder werkte hij in financiële functies bij de ministeries van SZW en Veiligheid & Justitie en bij de gemeente Den Haag. 

Binnen de RKC

Maurice heeft de commissie Stedelijke Ontwikkeling van Leiden in de portefeuille.