Beatrice Snel

Beatrice Snel


Beatrice Snel is op 1 april 2021 herbenoemd als lid. Zij is sinds april  2017 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC).

Zij heeft ruim twintig jaar ervaring met onderzoek, zowel in het uitvoeren als in het begeleiden van onderzoeken door derden. Haar kennis en ervaring zet zij graag in om op die manier bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Ze woont sinds haar studietijd in Leiden.

Beatrice is Sociaal- en Organisatiepsycholoog en geeft leiding aan een team van onderzoekers en adviseurs binnen het Ministerie van Defensie. Onder haar leiding voert dit team praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek voor de Operationele Commando’s en ondersteunende eenheden van Defensie uit.

Binnen de RKC

Samen met Marije heeft Beatrice de informatieavond en het politiek forum van Leiderdorp in de portefeuille.