Willem Jan Meerding

Willem Jan Meerding


Willem Jan Meerding is sinds maart 2023 lid van  Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC). Willem Jan werkt als senior onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Als onderzoeker heeft hij ervaring met rekenkameronderzoek op rijksniveau.