Hans Arts

Hans Arts


Hans Arts is sinds maart 2023 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC).  Hij heeft ervaring met beleidsonderzoek. Hij vindt het leuk om de vertaalslag te maken van onderzoek naar bruikbare stukken. En hij heeft veel kennis van overheidsfinanciën en begrotingsregelgeving.