Rudi Turksema

Rudi Turksema


Rudi Turksema is op 1 april 2021 herbenoemd als lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdopr (RKC). Hij is sinds april 2017 lid van de RKC.

Als inwoner van de grotere Leidse regio zet hij zich in voor een effectieve RKC, die goed luistert naar de behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Rudi werkt als programmamanager bij de Algemene Rekenkamer. Als onderzoeker heeft hij veel ervaring met rekenkameronderzoek op rijksniveau. Hij houdt zich bezig met innovatie op het gebied van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Transparantie over de uitgaven en resultaten van overheidsbeleid – bij voorkeur in de vorm van open data – vindt hij van groot belang.

Binnen de RKC

Rudi heeft de commissie Werk en Middelen van Leiden in de portefeuille.