Burgerparticipatie in Leiderdorp

  • in voorbereiding
  • in uitvoering
  • hoor- & wederhoor
  • besluitvorming raad
  • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie is in februari 2022 gestart met een onderzoek naar sturing en toezien burgerparticipatie in Leiderdorp.

Hoofdvraag

Hoe bewaakt de raad de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen? En hoe kan dat beter?

Onderzoekscommissie

Vincent van Stipdonk (zelfstandig onderzoeker lokale democratie) en Christine Bleijenberg (associate lector Urban Governance aan de Haagse Hogeschool) voeren dit onderzoek uit. Onze leden Marije van den Berg, Beatrice Snel en Janneke Jansen begeleiden het onderzoek vanuit de Rekenkamerkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Behandeling

  • De gemeenteraad is op 23 februari 2022 ge├»nformeerd over het onderzoek met de aankondigingsbrief.
  • Op 9 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp.

Opvolging

Het onderzoek loopt.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Over dit onderzoek zijn nog geen nieuwsberichten geplaatst.

Documenten

Aankondigingsbrief (334 KB)

23 februari 2022