• Home
  • Nieuws
  • Raad moet relevantere informatie over regio krijgen

Raad moet relevantere informatie over regio krijgen

Hoe kunnen gemeenteraadsleden beter invloed hebben op allerlei samenwerkingsorganisaties waar hun gemeente aan deelneemt? De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzocht of de aanbevelingen uit een onderzoek uit 2017 voor de gemeente Leiden verbeteringen heeft opgeleverd. De conclusie: de basis is op orde. Maar als de informatie relevanter is voor de raadsleden, maakt dat hun positie beter.

Waarom dit onderzoek?

Gemeenten werken steeds meer samen. Jeugdhulp, de GGD, de controle op milieuwetten, leerplicht, de economie in onze regio vooruit helpen, belasting innen, het zijn maar een paar voorbeelden waarvoor gemeenten onderling samenwerken in deze regio. De gemeente Leiden en Leiderdorp zitten in een groot aantal samenwerkingsorganisaties. Zo’n twintig procent van het gemeentegeld wordt uitgegeven via zo’n samenwerking. Van groot belang is het daarom dat de gemeenteraden, namens hun inwoners, goede informatie krijgen om te controleren of de afgesproken doelen worden gehaald.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat beide gemeenteraden voldoende informatie krijgen om goed invloed te hebben op de samenwerkingen. Wat kan er nog beter? Dat is vooral: de informatie geschikt maken voor gemeenteraadsleden. Daar is niet per se méér informatie voor nodig, maar wel bétere informatie op een relevanter moment. En de gemeenteraden moeten ook gaan kiezen aan welke samenwerkingen zij de meeste aandacht geven. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsorganisaties met veel impact op het leven van inwoners en/of met grote financiële of uitvoeringsrisico’s. De invloed van raadsleden in de regionale samenwerking groeit ook wanneer raadsleden van verschillende gemeenten de krachten bundelen. Dit kan door afstemming en uitwisseling, maar bijvoorbeeld ook als raadsleden zich organiseren in een regionaal netwerk of platform.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.