Contact

Heeft u vragen over onze onderzoeken of een suggestie voor een onderzoek? Vul dan het contactformulier in.

Adres

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
T.a.v. mevrouw E. Loozen (ambtelijk secretaris)
Griffie Leiden
Stadhuisplein 1
2300 PC Leiden