Nieuws

Uitnodiging bijeenkomst in Theehuis Noord op vrijdag 9 december van 15:30 uur tot 17:30 uur

25 nov. 2022
Bent u raadslid, buurtbewoner, plantenliefhebber, groenbeheerder of op een andere manier geïnteresseerd in hoe we in Leiden omgaan met planten in de openbare ruimte? Dan bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De Rekenkamercommissie constateert dat het rioleringsbeleid van beide gemeenten in hoofdlijnen voldoet aan de eisen voor het in stand houden van de riolering.

14 nov. 2022
Met het vastgestelde vervangingstempo is het aannemelijk dat het gewenste kwaliteits- en risiconiveau op de korte en langere termijn wordt gerealiseerd. Ambient stelt vast dat beide gemeenten toewerken naar risicogestuurd beheer, maar dat dit nog in…

Stand van zaken focusonderzoek overig groen in commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid Leiden

10 sep. 2022
In de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid van 8 september heeft de Rekenkamercommissie de stand van zaken gepresenteerd van het focusonderzoek overig groen.

Nieuw focusonderzoek: overig groen in Leiden

4 jul. 2022
De Rekenkamercommissie heeft in juli 2022 het focusonderzoek gestart naar het overig groen in Leiden.

Dit is onze nieuwe website

4 jul. 2022
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp heeft een nieuwe website. De nieuwe website vervangt de oude website die niet meer voldeed aan de eisen van toegankelijkheid.

Nieuw onderzoek: overschrijding grote projecten

31 mei. 2022
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp is in mei 2022 gestart met een onderzoek naar kostenoverschrijding van grote projecten in Leiden.