Rioleringen: onderhoud en vervangen

 • in voorbereiding
 • in uitvoering
 • hoor- & wederhoor
 • besluitvorming raad
 • afgerond

Elk onderzoek doorloopt vier fasen voordat de Rekenkamercommissie (RKC) het onderzoek afrondt. In deze balk kunt u zien in welke fase dit onderzoek nu is. Een uitleg over de verschillende fasen leest u hier.

Omschrijving onderzoek

De Rekenkamercommissie is in februari 2022 gestart met een onderzoek naar het onderhoud en vervanging van riolering in Leiden en Leiderdorp.

Hoofdvraag

 • Voldoen het beleid van de gemeente met betrekking tot het onderhoud en de vernieuwing van de riolering en de uitvoering van dat beleid aan de daaraan te stellen eisen?
 • Wat zijn de consequenties van een goede uitvoering van het beleid voor de kostenontwikkeling op de kortere termijn en voor de rioolheffing?
 • Wat betekenen ontwikkelingen als klimaatverandering voor de kosten van de riolering op de langere termijn?

Onderzoekscommissie

Bureau Ambient voert dit onderzoek uit. Onze leden Laurens Beijen en Maurice Dister begeleiden het onderzoek vanuit de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Behandeling

 • De gemeenteraad is op 16 februari 2022 ge├»nformeerd over het onderzoek.
 • Op 9 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiderdorp.
 • Op 19 mei 2022 heeft de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven aan de gemeenteraad van Leiden.

Opvolging

De fase van onderzoek doen is afgerond. We zijn gestart met het ambtelijk hoor en wederhoor.

Onze nieuwsberichten over dit dossier

Documenten

PowerPoint-presentatie (279 KB)

20 juni 2022