Nieuw onderzoek: Schuldhulpverlening

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC) gaat in het 2e kwartaal van 2023 met een nieuw onderzoek starten naar schuldhulpverlening in Leiden en in Leiderdorp. Op 20 maart geeft de RKC een presentatie voor de raad van Leiderdorp. Op 13 april geeft de RKC een presentatie in de commissie Werk en Middelen in Leiden.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.