• Home
  • Nieuws
  • Leiden heeft beter grip op grote projecten

Leiden heeft beter grip op grote projecten

Grote projecten gaan nogal eens gepaard met grote financiële overschrijdingen. In 2007 onderzocht de gemeenteraad van Leiden de oorzaken van diverse tegenvallers. In het rapport ‘Leiden, stad van ambities’ was te lezen dat er sprake was van een patroon van overschrijding. Onvoldoende scherpe programma’s en begrotingen, onvoldoende communicatie tussen ambtelijk apparaat en bestuur, onvoldoende ‘control’ en een cultuur waarin meer vanuit wenselijkheid dan vanuit haalbaarheid werd gehandeld, leidde tot diverse grote tegenvallers. De rekenkamercommissie concludeert in dit onderzoek dat Leiden nu beter grip heeft op grote projecten.

Drie projecten

De rekenkamercommissie onderzocht of de gemeente voldoende grip heeft op grote projecten, door extra aandacht te besteden aan drie grote projecten:

  1. De verbouwing van het Stadhuis ten aanzien van ambtelijke huisvesting;
  2. De realisatie van de parkeergarage Garenmarkt;
  3. Het project Lakenpark (dat deel uitmaakt van het Singelpark).

Debat over het stadhuis was erg fel

Voor de rekenkamercommissie was het debat in de gemeenteraad over de kosten bij de verbouwing van het stadhuis aanleiding om te onderzoeken of er van het rapport uit 2007 geleerd was.

Rudi Turksema (lid van de rekenkamercommissie): “Wij constateerden dat de debatten in de gemeenteraad over het stadhuis behoorlijk fel waren. Er ontstond een beladen politieke discussie.  Met de kennis die we tijdens het onderzoek hebben opgedaan constateren we dat dit niet altijd recht deed aan de complexiteit van de beheersing van een dergelijk groot project. De gemeente verdient zeker geen onvoldoende voor de beheersing van de verbouwing van het eigen huis.”

Leiden beheerst de projecten voldoende

Uit het onderzoek volgt dat de gemeente Leiden op een voldoende manier de drie bestudeerde grote projecten heeft beheerst.

Hans van Egdom (lid van de rekenkamercommissie): “Ik was als raadslid betrokken bij het vorige onderzoek en ik constateer nu als lid van de rekenkamercommissie een duidelijke verbetering. Het beheersen van dergelijke grote projecten is zeer complex. De gemeente moet rekening houden met de wensen die in de stad leven en tegelijkertijd ervoor zorgen dat binnen het budget het project door een aannemer wordt uitgevoerd met voldoende kwaliteit. Dat is lang niet altijd makkelijk. De door de gemeente gehanteerde methode om bij dergelijke projecten planmatig te werken werkt in de praktijk goed.”

Een goede samenwerking is het halve werk

De rekenkamercommissie is van mening dat een goede samenwerking in de stad essentieel is om de grote projecten tot een succes te maken.

Rudi Turksema: “Het is niet altijd makkelijk om het iedereen naar de zin te maken. De samenwerking met bewoners en aannemers roept altijd spanningen op. Het vraagt heel wat van ambtenaren om met een open houding hierop in te spelen. Een ambtenaar moet daarom niet alleen kennis op het eigen vakgebied hebben, maar ook in staat zijn om tijdig in te spelen op problemen die kunnen ontstaan.”

Besef van de risico’s is blijvend nodig

De rekenkamercommissie vindt wel dat de politiek bewust moet zijn van het feit dat niet alle risico’s altijd vooraf bekend zijn.

Hans van Egdom: “Bij grote projecten die vaak een lange tijd in beslag nemen moet je niet verwachten dat er geen tegenvallers zijn. Die komen altijd voor. Zoals dat bij een verbouwing van een woonhuis gebeurt, was dat natuurlijk ook te verwachten bij de verbouwing van het stadhuis. De politiek moet daar voldoende rekening mee houden en vooraf realistisch de kosten inschatten. Je kunt jezelf niet rijk rekenen. Daarmee houd je jezelf voor de gek.”

Behandeling onderzoek

De rekenkamercommissie presenteert de resultaten van het onderzoek op 29 augustus in de commissie Werk & Middelen van Leiden.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.