Alle nieuwsberichten

De Rekenkamercommissie constateert dat het rioleringsbeleid van beide gemeenten in hoofdlijnen voldoet aan de eisen voor het in stand houden van de riolering.

14 nov. 2022
Met het vastgestelde vervangingstempo is het aannemelijk dat het gewenste kwaliteits- en risiconiveau op de korte en langere termijn wordt gerealiseerd. Ambient stelt vast dat beide gemeenten toewerken naar risicogestuurd beheer, maar dat dit nog in…

Stand van zaken focusonderzoek overig groen in commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid Leiden

10 sep. 2022
In de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid van 8 september heeft de Rekenkamercommissie de stand van zaken gepresenteerd van het focusonderzoek overig groen.

Nieuw focusonderzoek: overig groen in Leiden

4 jul. 2022
De Rekenkamercommissie heeft in juli 2022 het focusonderzoek gestart naar het overig groen in Leiden.

Dit is onze nieuwe website

4 jul. 2022
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp heeft een nieuwe website. De nieuwe website vervangt de oude website die niet meer voldeed aan de eisen van toegankelijkheid.

Nieuw onderzoek: overschrijding grote projecten

31 mei. 2022
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp is in mei 2022 gestart met een onderzoek naar kostenoverschrijding van grote projecten in Leiden.

Nieuw onderzoek: rioleringen in Leiden en Leiderdorp

16 feb. 2022
De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp is in februari 2022 een nieuw onderzoek gestart. Het onderzoek gaat over de rioleringen in Leiden en in Leiderdorp.

Onvoldoende inzicht in jeugdhulp

15 feb. 2022
De gemeenten Leiden en Leiderdorp weten onvoldoende of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Onduidelijk is het of de geboden hulp altijd een oplossing is voor hun probleem.

Herplantfonds bomen nauwelijks gebruikt voor vervanging gekapte bomen

18 okt. 2021
Het Herplantfonds voor bomen in Leiderdorp heeft als doel te garanderen dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt als bij een project de ontwikkelaar niet in staat is zelf te herplanten. In de praktijk blijkt het fonds nauwelijks een rol te spelen…

Raad moet relevantere informatie over regio krijgen

11 okt. 2021
Hoe kunnen gemeenteraadsleden beter invloed hebben op allerlei samenwerkingsorganisaties waar hun gemeente aan deelneemt? De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzocht of de aanbevelingen uit een onderzoek uit 2017 voor de gemeente Leiden…