• Home
  • Nieuws
  • Rekenkamercommissie vindt Beheer van stadsnatuur verdient meer aandacht

Rekenkamercommissie vindt Beheer van stadsnatuur verdient meer aandacht

Veel plantvakken in de stad staan er mooi bij, anderen doen het minder goed of worden steeds opnieuw aangelegd. De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp constateert daarom dat de gemeente het beheer van de stadsnatuur meer aandacht moet geven om de doelstellingen die op papier goed zijn, ook echt te behalen. Meer ruimte voor beheer is niet alleen nodig om de plantjes levend te houden, maar ook om de samenwerking met ‘groene bewoners’ verder te kunnen versterken.

De Rekenkamercommissie onderzocht het beleid en beheer van plantjes en nam als voorbeeld de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan. Bij de aanleg vanaf 2012 zijn daar kleurrijke plantvakken ontworpen in de grasvelden, die een paar jaar later inderdaad uitbundig bloeiden. Maar in 2022 was daar nauwelijks iets van over en zijn de grasvelden grotendeels terug.

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad daarom aan de langere termijn van plantvakken meer aandacht te geven bij het beoordelen van natuurplannen. Dat betekent: meer aandacht voor beheer.  Als er door droogte, gebruik of slecht ontwerp iets grotere ingrepen nodig zijn om planten te redden, moet daar in de huidige systematiek een heel nieuw project met bijbehorende stappen worden opgestart, puur om nieuw budget te genereren. Die onnodige ingewikkeldheid zorgt ervoor dat planten niet goed onderhouden kunnen worden. Met name wijst de Rekenkamercommissie er daarom op dat beheerders meer ruimte nodig hebben, in geld en tijd, om naar beste inzicht de  plantvakken te verzorgen.

Een succes in Leiden is zonder twijfel het grote aantal samenwerkingen bij het beheer van groen door en met inwoners. Onder de noemer ‘Samen aan de Slag’ heeft de gemeente sinds de invoering in 2016 al meer dan 4.000 zogenaamde ‘convenanten’ afgesloten met bewoners. In het grote succes van Samen aan de Slag zit ook de kwetsbaarheid. De Rekenkamercommissie adviseert de raad daarom om te bedenken of convenanten afsluiten nog wel de beste manier van samenwerken met bewoners is. Ook hierbij zou meer ruimte in tijd en geld voor de afdeling beheer wellicht tot soepeler samenwerken kunnen leiden. Zeer betrokken bewoners zouden bovendien meer zeggenschap kunnen krijgen, waardoor de gemeenschapskracht wordt vergroot. Dat vraagt een stevige samenwerkingsambitie en dat, zo blijkt uit het onderzoek, gaat niet vanzelf. ‘Maar het gedoe dat daarbij ontstaat, is het goede gedoe,’ stelt de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie presenteert de resultaten van het onderzoek op 20 april in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden.