Onvoldoende inzicht in jeugdhulp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp weten onvoldoende of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Onduidelijk is het of de geboden hulp altijd een oplossing is voor hun probleem.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (RKC) naar de jeugdhulp met de naam ‘Jeugdhulp zonder verwijzing’. De Rekenkamercommissie twijfelt niet aan de grote inzet van de hulpverleners.

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren verkeert de jeugdzorg in zwaar weer en zijn de hulpverleners niet te benijden. Maar er blijkt onvoldoende inzicht in het effect van de hulp die de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) bieden. In de jeugdzorg wordt veel geregistreerd, maar dit leidt lang niet altijd tot het inzicht in wat beter kan. Een betere registratie en analyse is nodig om de effectiviteit van de gegeven hulp vast te stellen. Pas dan kan de gemeente ervan leren en het beleid verbeteren.

Helaas is lang niet altijd duidelijk welke hulp er nu precies geboden wordt. Het is niet goed bekend wat de kosten per kind zijn en het is ook niet bekend of de geboden hulptrajecten effectief zijn. Doordat de problemen en de oplossingen van jongeren zo divers zijn is het belangrijk om beter te weten in welke situaties een bepaalde oplossing goed werkt. De Rekenkamercommissie erkent volledig dat preventief werken met jongeren van het allergrootste belang is, maar ook daarvan is niet duidelijk hoeveel tijd en aandacht daar aan gegeven wordt. Heldere uitgangspunten voor het beleid zijn wezenlijk en die waren er tot voor kort niet. Door de formulering van goede uitgangspunten zal duidelijk zijn welke cijfers nodig zijn om het beleid beter te maken. Gelukkig ziet de RKC dat er op dat punt inmiddels goede stappen worden gezet.

Met de uitkomsten van het onderzoek Jeugdhulp zonder verwijzing, hoopt de RKC de gemeenteraden te helpen bij hun aandacht voor jongeren in Leiden en Leiderdorp. Jongeren moeten zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen die ze nodig hebben. En juist nu er weinig geld voor jeugdzorg beschikbaar is, is het nog harder nodig om het beschikbare geld zo goed mogelijk te besteden.

Meer informatie

Op de dossierpagina leest u meer over dit onderzoek.