Dit is onze nieuwe website

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp heeft een nieuwe website. De nieuwe website vervangt de oude website die niet meer voldeed aan de eisen van toegankelijkheid.

Alle onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn te vinden via rekenkamerleidenleiderdorp.nl.

Toegankelijk

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp vindt het belangrijk dat de raadsleden en inwoners van Leiden en Leiderdorp eenvoudig gebruik kunnen maken van haar onderzoeken. Alle rapporten zijn daarom openbaar. Op de nieuwe website wordt de informatie toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Tijdens het bouwen van de website is daar al rekening mee gehouden. De komende tijd wordt door een externe partij een audit gedaan op toegankelijkheid, waarna de bevindingen worden verwerkt. Het doel is om daarna het toegankelijkheidscertificaat A (voldoet volledig) te behalen.