Groslijst

De Rekenkamer heeft een lijst van mogelijke onderzoeken die ze in 2024-2025 wil uitvoeren.

 

Hieronder staan de onderwerpen in willekeurige volgorde. De Rekenkamer is al gestart met het onderzoek naar toezicht en handhaving energiebesparingsplicht. Dit onderzoek gaan we in Leiden en in Leiderdorp uitvoeren. Op het moment dat we een onderwerp in onderzoek nemen, wordt de vraagstelling nader bepaald. 

  • City marketing
  • Duidelijke taal
  • Gemeentelijk economisch beleid
  • Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht
  • Moties en amendementen
  • Grip op ruimtelijke projecten
  • Werkdruk van het gemeentelijke apparaat en externe inhuur
  • Veranderende rolverdeling van raad, college en stadsbestuur onder de Omgevingswet