Maurice Dister

Maurice Dister


Maurice Dister is op 1 januari 2024 benoemd als lid van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. Hij is sinds maart 2018 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Hij woont sinds zijn studietijd in Leiden. Met zijn kennis van overheidsfinanciën wil Maurice via goed rekenkameronderzoek de gemeenteraden ondersteunen in hun controlerende taak.

Maurice is bestuurskundige en econoom. Hij werkt als hoofd financieel Dienstencentrum bij het Ministerie van Financiën. Eerder werkte hij in financiële functies bij de ministeries van SZW en Veiligheid & Justitie en bij de gemeente Den Haag.