Willem Jan Meerding

Willem Jan Meerding


Willem Jan Meerding is op 1 januari 2024 benoemd als lid van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. Hij is sinds maart 2023 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Hij zet zich er vol voor in om de gemeenteraden in hun controlerende taak te ondersteunen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken die het bestaan van burgers en ondernemers direct raken. Waarbij het echter niet vanzelfsprekend is dat zij hiermee geholpen zijn en middelen efficiƫnt worden besteed. Hij streeft ernaar dat onderzoek laat zien wat hoe deze taken uitpakken voor inwoners van Leiden en Leiderdorp, en dat de gemeenteraden concrete handvatten biedt om hierin verbetering aan te brengen.

Willem Jan werkt als projectleider en onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Hij heeft veel ervaring met beleidsadvies en rekenkameronderzoek op rijksniveau met als aandachtsgebieden sociale zekerheid en arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Hij woont in Leiden.