Hans Arts

Hans Arts


Hans Arts is op 1 januari 2024 benoemd als lid van Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. Hij is sinds maart 2023 lid van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

Hij heeft ervaring met beleidsonderzoek. Hij vindt het leuk om de vertaalslag te maken van onderzoek naar bruikbare stukken. En hij heeft veel kennis van overheidsfinanciën en begrotingsregelgeving.