Ondersteuners

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 (externe) leden die met instemming van de raad van Leiderdorp worden benoemd door de gemeenteraad Leiden.