Rudi Turksema

Rudi Turksema


Rudi Turksema is op 1 januari 2024 benoemd als lid van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp. Hij is sinds april 2017 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

Als inwoner van de grotere Leidse regio zet hij zich in voor een effectieve rekenkamer, die goed luistert naar de behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Rudi werkt als programmamanager bij de Algemene Rekenkamer. Als onderzoeker heeft hij veel ervaring met rekenkameronderzoek op rijksniveau. Hij houdt zich bezig met innovatie op het gebied van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Transparantie over de uitgaven en resultaten van overheidsbeleid – bij voorkeur in de vorm van open data – vindt hij van groot belang.