Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden en Leiderdorp onafhankelijk onderzoek naar het beleid van een of beide gemeenten en het werk van het Leids en Leiderdorps gemeentebestuur; doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt deze commissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak. De rekenkamercommissie wil minimaal twee keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden. De commissie is onafhankelijk en heeft zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek.

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in beide gemeenten speelt en houdt ze rekening met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisaties. Ook u kunt zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek, zie de contactpagina.

Onderzoeken en publicaties

Onder het kopje onderzoeken kunt u uitgebreide informatie vinden over de lopende en afgeronde onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Op deze plek zijn ook begeleidende documenten en de data van de besprekingen met de raden te raadplegen.

Een overzicht van de hoofddocumenten (onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen) vindt u onder het kopje documenten.

Onderzoeksagenda 2021-2022

We hebben het jaarverslag 2020 en de nieuwe onderzoeksagenda aangeboden aan de raden van Leiden en Leiderdorp. Op onze agenda staan onderzoeken naar:

  • bomenfonds
  • verbonden partijen
  • jeugdzorg
  • citymarketing
  • budgettering grote projecten
  • participatie
  • schoolhuisvesting
  • riolering

In de onderzoeksagenda lichten we al deze onderwerpen kort toe. Download hier ons Jaarverslag 2020 / Onderzoeksagenda 2021-2022.

Gezamenlijke rekenkamercommissie

Op 1 januari 2018 is de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp in werking getreden. Tot die tijd hadden beide gemeenten een afzonderlijke rekenkamerfunctie. Op 11 en 19 december 2017 hebben de gemeenteraden van respectievelijk Leiderdorp en Leiden ingestemd met de samenwerking. 

Alle publicaties van voor 1 januari 2018 zijn te vinden via de pagina's archief Leiden en archief Leiderdorp van deze site.

Meer weten?