Janneke Jansen

Janneke Jansen


Janneke Jansen is sinds maart 2019 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC).

Zij woont al lang in Leiden en heeft ook door werk én vrijwilligerswerk een nauwe binding met de stad. Zij zet haar kennis en ervaring in voor Leiden, maar evenzeer voor Leiderdorp. Het werk van de RKC spreekt haar aan; de RKC ondersteunt op een onafhankelijke manier beide gemeenteraden en laat ze tegelijkertijd reflecteren op hun functioneren

Janneke is historica en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek, als ook met beleidswerk - onder andere in onderwijsadvies, kwaliteitszorg en in diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Ook is zij lid van een aantal gemeentelijke commissies voor bezwaarschriften.

Binnen de RKC

Janneke heeft de commissie Onderwijs en Samenleving van Leiden in de portefeuille.