Laurens Beijen

Laurens Beijen


Laurens Beijen is sinds maart 2019 lid van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC).

Met zijn ervaring bij verschillende overheidslagen draagt hij graag bij aan het in kaart brengen en analyseren van de bijzondere vraagstukken waar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp voor staan.
 
Laurens is chemicus en jurist. Hij heeft gewerkt in het onderwijs, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij het ministerie van VROM. Daarnaast is hij onder andere actief geweest als lid van de Leidse gemeenteraad en als rechter-plaatsvervanger.

Binnen de RKC

Laurens heeft de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van Leiden in de portefeuille.