Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp

De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 (externe) leden. De leden zijn, met instemming van de gemeenteraad Leiderdorp, benoemd door de gemeenteraad Leiden. U maakt hier kennis met onze leden. Wilt u weten hoe wij werken? Lees dan over onze werkwijze.

Overzicht van de nevenfuncties en/of openbare betrekkingen

Leden van de Rekenkamercommissie kunnen naast deze functie ook andere activiteiten uitoefenen. In dit document staat het overzicht van de nevenfuncties en/of openbare betrekkingen van de leden van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp.

De rekenkamer wordt ondersteund door:

Jaarverslagen en onderzoeksagenda's